Aloite Inttitakuu jokaisen tapahtuman ilmoittautumis- ja peruutusehtoihin.

Inttitakuussa intissä olevat pystyisivät perumaan osallistumisensa lyhyellä varoitusajalla, yksikön vääpelin/päällikön allekirjoittamalla lapulla. Näin saataisiin partion tärkeälle johtajaryhmälle varmuus ilmoittautua mukaan tapahtumiin.

Lisää tietoa

Asepalvelus on jokaisen nuoren miehen elämässä väistämättä eteen tuleva elämänkäänne. Useimmilla se tarkoittaa varusmiespalvelusta eli inttiä. Lisäksi useat naiset, varsinkin partiossa olevat, suorittavat vapaaehtoisen asepalveluksen. Inttitakuun ideana olisi turvata armeijanvihreissä oleville osallistuminen tapahtumiin edullisin peruutusehdoin.

Armeijassa elämä on hetkistä, tiedottomuutta tulevasta ja niukassa rahatilanteessa elämistä. Usein viikko-ohjelman saa vain pari viikkoa eteenpäin eli lomat tietää vain kaksi-kolme viikkoa eteenpäin. Tapahtumat usein vaativat todella pitkän ilmoittautumisajan, eikä kukaan inttiä suorittava osaa omia lomiaan niin pitkälle tietää.

Armeijan päivärahat ei ole hirveän suuret. Niillä elää todella niukasti, eikä rahaa ole varaa tuhlata ylimääräiseen. Tapahtuman peruuttaminen on yleensä maksullista ilmoittautumisajan päätyttyä. Näin tapahtumaan ilmoittaunut varushenkilö, joka joutuu perumaan osallistumisensa, saa varmasti maksaa.

Inttitakuussa jokainen armeijassa oleva saisi turvan ilmoittautua tapahtumiin myös intin aikana. Käytännössä se tarkoittaisi helpotettuja peruutusehtoja. Jos tapahtuman päälle varushenkilölle tulisi kiinniolo viikonloppu, pystyisi hän yksikön päällikön/vääpelin allekirjoittamalla lapulla perumaan osallistumisensa ja saisi rahat takaisin. Tämä toisi turvan partion tärkeille johtajille ilmoittautua tapahtumiin.

148 kannattajaa

100

Kirjaudu sisään, niin voit kannattaa aloitetta

Kirjaudu sisään

100 partiolaisen kannatuksella...

Keskusjärjestö käsittelee aloitteen, kun sitä kannattaa vähintään 100 partiolaista

Muuta keskusjärjestöltä

Aloite siirretty talousvaliokunnan käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti ohjata asian talousvaliokunnan käsittelyyn. Talousvaliokuntaa pyydetään selvittämään aloitteen mukaisen ilmoittautumis- ja peruutusehdon vaikutuksia ja tekemään esitys linjauksesta osaksi taloussäännön uutta osallistumismaksuja koskevaa liitettä, johon kirjattaisiin myös muita osallistumismaksujen määräytymistä koskevia periaatteita. Näin hallitus voi päätöksellään viedä liitteen edelleen partioneuvoston kautta piirien käsittelyyn suosituksena.

Jaa tämä aloite