Closed petition Inttitakuu jokaisen tapahtuman ilmoittautumis- ja peruutusehtoihin.

Inttitakuussa intissä olevat pystyisivät perumaan osallistumisensa lyhyellä varoitusajalla, yksikön vääpelin/päällikön allekirjoittamalla lapulla. Näin saataisiin partion tärkeälle johtajaryhmälle varmuus ilmoittautua mukaan tapahtumiin.

More details

Asepalvelus on jokaisen nuoren miehen elämässä väistämättä eteen tuleva elämänkäänne. Useimmilla se tarkoittaa varusmiespalvelusta eli inttiä. Lisäksi useat naiset, varsinkin partiossa olevat, suorittavat vapaaehtoisen asepalveluksen. Inttitakuun ideana olisi turvata armeijanvihreissä oleville osallistuminen tapahtumiin edullisin peruutusehdoin.

Armeijassa elämä on hetkistä, tiedottomuutta tulevasta ja niukassa rahatilanteessa elämistä. Usein viikko-ohjelman saa vain pari viikkoa eteenpäin eli lomat tietää vain kaksi-kolme viikkoa eteenpäin. Tapahtumat usein vaativat todella pitkän ilmoittautumisajan, eikä kukaan inttiä suorittava osaa omia lomiaan niin pitkälle tietää.

Armeijan päivärahat ei ole hirveän suuret. Niillä elää todella niukasti, eikä rahaa ole varaa tuhlata ylimääräiseen. Tapahtuman peruuttaminen on yleensä maksullista ilmoittautumisajan päätyttyä. Näin tapahtumaan ilmoittaunut varushenkilö, joka joutuu perumaan osallistumisensa, saa varmasti maksaa.

Inttitakuussa jokainen armeijassa oleva saisi turvan ilmoittautua tapahtumiin myös intin aikana. Käytännössä se tarkoittaisi helpotettuja peruutusehtoja. Jos tapahtuman päälle varushenkilölle tulisi kiinniolo viikonloppu, pystyisi hän yksikön päällikön/vääpelin allekirjoittamalla lapulla perumaan osallistumisensa ja saisi rahat takaisin. Tämä toisi turvan partion tärkeille johtajille ilmoittautua tapahtumiin.

This petition is closed All petitions run for 6 months

160 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 18.12.2020

Hallitus otti kesätyö- ja inttitakuuasiat saavutettavuutta lisäävänä seikkana Partiotapahtumien järjestämisen ohjeeseen sekä projekteja ohjaavana periaatteena Suomen Partiolaisten taloussääntöön.

Suomen Partiolaiset kiittää inttitakuuta koskevasta aloitteesta. Se on ensimmäinen aloite, joka sai riittävän määrän kannatuksia, mikä kertoo asian tärkeydestä ja partiolaisaloitepalvelusta uutena mahdollisuutena vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin partiossa.

Aloite nousi yli sadan kannatuksen rajan 15. huhtikuuta 2020. Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä ohjasi aloitteen talousvaliokunnan vastattavaksi kokouksessaan 27. huhtikuuta 2020. Talousvaliokunta valmisteli selvityksen muutoksen vaikutuksista Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin ja aloitteen vastauksen päättäen esityksestään kokouksessaan 17. marraskuuta 2020. Hallitus päätti vastauksesta kokouksessaan 18. joulukuuta 2020 (SPh XVII/2020).

Asevelvollisuus koskee merkittävää osaa vaeltajaikäisistä jäsenistä, ja varusmiespalveluksen piirissä arvioidaan olevan vuosittain noin 500–550 partiolaista. Suuriin ja valtakunnallisiin tapahtumiin ilmoittaudutaan keskimäärin hyvissä ajoin, jopa puoli vuotta ennen tapahtumaa, mikä saattaa muodostua varusmiespalvelukseen astuvalle tai jo siellä olevalle henkilölle tosiasialliseksi esteeksi ilmoittautua mukaan.

Inttitakuu on viime aikoina ollut käytössä mm. piirileireillä Ilves (Häme) ja Kajahus (Lappi) vuonna 2019. Kummallakaan leirillä sitä ei kuitenkaan hyödynnetty, mutta sillä nähtiin olleen positiivinen vaikutus tapahtumailmoittautumisen viestintään ja mielikuvan luontiin. Asiaa valmisteltaessa havaittiin, että jo pidempään useammalla suurleirillä käytäntönä ollutta kesätyötakuukäytäntöä ei myöskään ollut määritelty partiotoimintaa ohjaavissa asiakirjoissa ja se huomioitiin myös valmistelutyössä rinnasteisena inttitakuulle. Kesätyötakuuta on hyödyntänyt aiemmilla leireillä noin 1–1,6 % kaikista leirille ilmoittautuneista antaen mahdollisuuden peruuttaa osallistumisensa helpotetuin peruutusehdoin lähempänä leiriajankohtaa.

Aloitteen ja selvityksen perusteella Suomen Partiolaiset suosittaa sen omia kotimaisia partio-ohjelmaa toteuttavia leirejä ja vaeltajaikäkaudelle suunnattuja tapahtumia (esim. Värettä) huomioimaan mahdollisuuksiensa mukaan intti- ja kesätyötakuun ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa. Ehto voi täyttyessään mahdollistaa helpotetun peruuttamisen itsestä riippumattoman esteen sattuessa pienemmällä henkilökohtaisella taloudellisella riskillä, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi myöhäisemmällä veloituksettomalla peruutusajankohdalla tai peruutusajankohdan mukaisella hintaporrastuksella. Suosituksen ulkopuolelle jätetään SP:n oma vähintään vuosittainen koulutustoiminta (esim. Ko-Gi-kurssit, valmentaja- ja koulutusohjaajakoulutus) sekä laajemman kohderyhmän ja tavoitteen omaava Johtajatulet, joihin jokaisella tapahtuman kohderyhmään kuuluvalla on mahdollisuus ilmoittautua useammin kuin kerran.

Aloitteen johdosta kesätyö- ja inttitakuuasiat on otettu saavutettavuutta lisäävänä seikkana huomioon Partiotapahtumien järjestämisen ohjeessa ja sen saavutettavuutta koskevassa liitteessä sekä projekteja ohjaavana periaatteena Suomen Partiolaisten taloussääntöön. Inttitakuu-partiolaisaloitteen myötä tehdyt periaate- ja ohjeistusmuutokset koskevat vain keskusjärjestöä. Suomen Partiolaiset toivoo, että myös partiopiirit ja lippukunnat huomioivat mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisen saavutettavuuden tapahtumien hinnoittelussa ja ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa.

Muuta keskusjärjestöltä

Aloite siirretty talousvaliokunnan käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti ohjata asian talousvaliokunnan käsittelyyn. Talousvaliokuntaa pyydetään selvittämään aloitteen mukaisen ilmoittautumis- ja peruutusehdon vaikutuksia ja tekemään esitys linjauksesta osaksi taloussäännön uutta osallistumismaksuja koskevaa liitettä, johon kirjattaisiin myös muita osallistumismaksujen määräytymistä koskevia periaatteita. Näin hallitus voi päätöksellään viedä liitteen edelleen partioneuvoston kautta piirien käsittelyyn suosituksena.