Closed petition Journalistisen Partio-lehden palauttaminen sekä JSN-jäsenyyden jatkaminen

SPH on päättänyt lakkauttaa paperisen Partio-lehden ja samalla erota Julkisen sanan neuvostosta. Uutta partiomediaa tehtäisiin "journalistisin ottein". Tämä on harhaanjohtavaa ja vahingollista. Partiolaiset ansaitsevat aidon journalistisen julkaisun, eivät ylimääräisiä markkinointijulkaisuja.

More details

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partion-jasenviestintaa-kehitetaan/

This petition is closed All petitions run for 6 months

554 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 28.9.2020

Hallitus vastasi aloitteeseen 21.9.2020. Hallitus pysyy tekemissään päätöksissä. Hallitus käynnistää projektin, jossa selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia luoda partioon uusi journalistinen media.

Lue koko vastaus

Suomen Partiolaisten hallitus kiittää Partio-lehteä koskevasta aloitteesta. Se on ensimmäinen aloite, joka on saanut satoja kannatuksia, mikä kertoo asian tärkeydestä ja partiolaisaloitepalvelusta uutena mahdollisuutena vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin partiossa. Hallitus vastasi aloitteen tekijälle ja kannattajille kokouksessaan 21.9.2020 (SPH XIII/2020).

Hallituksen päätös luopua Partio-lehden journalistisuudesta ja lakkauttaa printtilehti on herättänyt keskustelua partion päätöksenteosta ja päätösten valmistelusta. Sen vuoksi hallitus ja partioneuvosto eli Suomen Partiolaisten valtuusto ovat käsitelleet Partio-lehteä koskevia päätöksiä yhdessä muun muassa iltakoulussa 10.9.2020 ja Järjestön johdon syysseminaarissa 20.9.2020.

Hallitus arvioi omaa toimintaansa kriittisesti ja tarkasteli, miten päätökset valmisteltiin ja mitä asioita otettiin huomioon päätöksiä tehtäessä. Hallitus katsoo toimineensa hyvän hallinnon mukaisesti tehdessään päätökset. Sen sijaan hallitus kokee, että sen olisi pitänyt arvioida nykyistä enemmän, miten avoin hallinto toteutuu päätösten valmistelussa. Hallitus myös pahoitteli aiemmin Partio-lehteä koskevien päätösten valmistelua ja viestintää.

Hallitus teki Partio-lehteä koskevat päätökset huolellisen kokonaisharkinnan perusteella. Päätös luopua Partio-lehden journalistisuudesta perustui ennen muuta siihen, että hallituksen vastuu lehden julkaisijana on jatkossa selkeästi määritelty. Partio-lehden sisältö säilyy laadukkaana ja monipuolisena linjamuutoksesta huolimatta. Päätös lakkauttaa Partio-lehden printtiversio perustui kustannusten arviointiin. Hallitus haluaa luoda uusia tapoja tavoittaa partion kohderyhmä heitä kiinnostavalla tavalla ja sisällöllä. Päätös on myös konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hallitus pysyy tekemissään päätöksissä. Hallitus pitää tärkeänä, että partiossa on tilaa kriittisellekin keskustelulle ja että sille tarjotaan turvallinen tila. Sen vuoksi hallitus käynnistää projektin, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Hallitus kiittää partiolaisia laajasta ja arvokkaasta keskustelusta, joka kertoo, miten tärkeitä asioita osallisuus ja vaikuttaminen partiossa ovat. Hallitus varmistaa omalta osaltaan, että päätökset valmistellaan vastaisuudessakin hyvän ja avoimen hallinnon perusteella ja tavoitteena on lisätä keskustelua entisestään.

Hallitus julkaisee selvityksen siitä, miten päätökset tehtiin. Näin aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua tätä aloitevastausta tarkemmin sekä päätöksentekoprosessiin että päätösten perusteisiin.

Lisätiedot

Maria Ruohola
Hallituksen puheenjohtaja
puh. 044 760 5632
maria.ruohola@partio.fi

Muuta keskusjärjestöltä

Aloite siirretty käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti ohjata asian hallituksen vastattavaksi. Hallitusta pyydetään antamaan vastauksensa myös partioneuvostolle tiedoksi asian muun käsittelyn yhteydessä.

Journalistisen verkkomedian selvitysprojektiin haetaan projektiryhmää

Suomen Partiolaisten hallitus vastasi allekirjoittamaasi Partio-lehteen liittyvään aloitteeseen 21.9.2020. Hallitus käynnistää projektin, jossa selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia.

Haussa on nyt selvityksen toteuttavan projektiryhmän puheenjohtaja ja jäsenet. Haku on auki 1.11. saakka. Hae itse tai kerro kaverille: https://www.partio.fi/enlistment/jasenia-ja-puheenjohtaja-journalistisen-verkkomedian-selvityksen-projektiryhmaan/