Aloite Partion digitaaliset sisällöt saavutettaviksi

Digitaalisten palvelujen ja sisältöjen saavutettavuus hyödyttää kaikkia, mutta joillekin saavutettavuuden puuttuminen tarkoittaa asioiden ulkopuolelle jäämistä. Saavutettavuus on yhdenvertaisuutta.

Lisää tietoa

Digitaalisilla sisällöillä tässä aloitteessa tarkoitetaan kaikkea digitaalisia tapoja kuten nettisivuja, sosiaalista mediaa, sähköpostia ja webinaareja sekä niihin sisältyviä kuvia, videoita, tiedostoja, linkkejä ym.

Laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta tuli voimaan Suomessa vuonna 2019. Laki perustuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin sekä YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Laki velvoittaa julkista sektoria sekä järjestöjä, joiden rahoituksesta vähintään puolet on julkista rahoitusta.

Kun digitaalinen sisältö on saavutettava, kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tietoon ja palveluihin. Saavutettava digi- tai verkkopalvelu huomioi teknisen, visuaalisen ja kognitiivisen saavutettavuuden. Saavutettavuus on toteutunut, kun esimerkiksi nettisivun koodi on virheetön ja saavutettavuutta tukeva, käyttöliittymät ovat selkeitä, visuaalisen ilmeen värien kontrastit täyttävät saavutettavuuskriteerit, sisällöt ovat helposti ymmärrettäviä, kuvissa käytetään tekstivastineita, videot tekstitetään ja linkit ovat informatiivisia. Tietoa ja ohjeita löytyy osoitteesta www.saavutettavuusvaatimukset.fi/.

Partion Helppo tulla -tunnuksen yhteydessä on ohjeita digitaalisesta saavutettavuudesta. Digitaalinen saavutettavuus on tunnuksen yhteydessä valinnaista, kuten muutkin tunnuksen osiot. https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/12/Helppo-tulla-%E2%80%93-Digitaalinen-saavutettavuus.pdf

25 kannattajaa

100

Kirjaudu sisään, niin voit kannattaa aloitetta

Kirjaudu sisään

100 partiolaisen kannatuksella...

Keskusjärjestö käsittelee aloitteen, kun sitä kannattaa vähintään 100 partiolaista

Jaa tämä aloite