Closed petition Kajon täyden stipendin anomismahdollisuus kaikille yli 22-vuotiaille

Kajo haluaa olla mahdollisimman saavutettava leiri. Saavutettavuutta tuetaan leirimaksustipendeillä. Koko leirimaksun kattavaa stipendiä, on mahdollista anoa vain, mikäli on syntynyt vuosina 2000–2010. Anomismahdollisuus pitäisi laajentaa myös 1999 syntyneisiin ja sitä vanhempiin partiolaisiin.

More details

Kajo haluaa olla mahdollisimman saavutettava leiri ja taloudellista saavutettavuutta tuetaan leirimaksustipendeillä. Valitettavasti tämänhetkisenä stipendi ei kuitenkaan täysin tue leirin taloudellista saavutettavuutta. 250 euron, eli koko leirimaksuun kattavaa stipendiä, on mahdollista anoa ainoastaan, mikäli on syntynyt vuosina 2000–2010. Vanhempien kuin vuonna 2000 syntyneiden partiolaisten on mahdollista anoa puolikas leiristipendi, jolloin maksettavaksi jää 125 euroa.

Täyden leiristipendin mahdollistaminen kohderyhmäikäisille on tärkeää. Se mahdollistaa muistoja ja elämyksiä, joita ei ilman stipendiä ehkä partiossa pääsisi kokemaan. Tämän partiolaisaloitteen tarkoituksena ei ole väheksyä kohderyhmäikäisille mahdollistetun stipendin tärkeyttä.

Vuonna 2000 syntyneet täyttävät vuonna 2022 22 vuotta. Vuonna 1999 syntyneet täyttävät 23 vuotta. Kaikki vuonna 1999 syntyneet eivät ole täyttäneet 23 vuotta leiriin mennessä.

Taloudellinen tilanne ei katso ikää. Partiossa ei voida olettaa jokaisen yli 22-vuotiaan olevan sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että pystyisi itse maksamaan leirimaksun Kajolle. Meillä partiossa on esimerkiksi valtava joukko nuoria aikuisia, jotka eivät ole vielä työelämässä. On hyvä huomata, että esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden kuukauden opintorahan suuruus on noin 250 euroa, eli täyden leirimaksun verran.

Vaikka yli 22-vuotias ei ole kohderyhmäikäinen, saattaa hän olla juuri se henkilö, joka mahdollistaa kohderyhmäikäisten partioharrastuksen. Mikäli edes yksi kohderyhmäikäinen ei pysty osallistumaan siksi, ettei lippukunnan aikuisilla ollut mahdollisuutta hakea stipendiä, ei stipendijärjestelmällä ole päästy sen tavoitteisiin.

Stipendin anominen ei tarkoita, että sellaisen automaattisesti saisi. Se, ettei stipendiä ole edes mahdollista anoa, sulkee kuitenkin pois paljon nuoria aikuisia. Mikäli Kajosta halutaan aidosti mahdollistaa saavutettava leiri kaikille, pitäisi täyden stipendin anomisen mahdollisuus laajentaa myös vuonna 1999 syntyneisiin ja sitä vanhempiin partiolaisiin.

This petition is closed All petitions run for 6 months

157 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 21.12.2021

Hallitus käsitteli aloitteen kokouksessaan 17.12.2021.

Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli kokouksessaan 17.12.2021 Partiolaisaloitteen, jossa esitetään Kajo-leirin täyden stipendin anomismahdollisuuden laajentamista kaikille 23-vuotiaille ja sitä vanhemmille tämänhetkisen puolikkaan stipendimahdollisuuden lisäksi. Aloite nosti esiin tärkeän teeman, leirin saavutettavuuden erityisesti nuorten aikuisten osalta, joille nykyinen linjaus ei mahdollista täyden stipendin hakemista.

Stipendien myöntäminen on verrattain uutta partiossa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on tehty paljon töitä taloudellisten esteiden purkamiseksi partioharrastuksen edestä. Kuten Kajon stipendiryhmän terveisissä Kajolle lähteville kerrotaan (https://kajo2022.fi/ajankohtaista/stipendityoryhman-terveiset-kajolle-lahtijoille/), stipendirahat halutaan erityisesti kohdentaa partion kohderyhmäikäisten, leirin kohdalla siis 12-22-vuotiaiden pääsyn mahdollistamiseksi Kajolle. Nykyisen strategiammekin mukaan haluamme, että partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Kajolla on merkittävä vaikutus maailman muuttamisen taitojen opettamisessa osana partion kasvatustyötä, ja siksi haluamme mahdollistaa tämän kokemuksen mahdollisimman monelle kohderyhmäikäiselle.

Stipendeiksi jaettavat varat ovat rajalliset, niitä ei siis riitä kaikille. Olemme tehneet arvovalinnan priorisoida täyden stipendin saajien osalta nimenomaan kohderyhmäikäisiä. Partion stipendien tarpeen ei heidän osaltaan nähdä vähenevän - päinvastoin, mm. jäsenmaksuvapautuksia haetaan vuosi vuodelta enemmän.

Tunnistamme kuitenkin, että myös yli 22-vuotiaissa jäsenissämme on niitä, joiden taloudellinen tilanne on vaikea. Aikuisilla on partiossa korvaamaton rooli lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistajina. Siksi pidämme tärkeänä, että myös aikuisille myönnetään stipendejä. Puolikas stipendi on sekin merkittävä taloudellinen tuki ja haluamme olla sen osalta viestinnässämme selkeitä ja johdonmukaisia.

Olemme kuitenkin tehneet arvovalinnan priorisoida täyden stipendin osalta kohderyhmäikäisiä ja stipendeihin käytettävä yhteissumma on rajallinen. Emme näe siksi perusteltuna laajentaa täyden stipendin hakemisen mahdollisuutta 23-vuotiaille ja sitä vanhemmille, jotka eivät tätä täyttä stipendiä voisi kuitenkaan saada. Haluamme olla johdonmukaisia ja reiluja stipendikäytänteisiin liittyvässä viestinnässä.

Kiitämme aloitteen tekijöitä tärkeän aiheen nostamisesta keskusteluun. Haluamme lisäksi kannustaa tutustumaan muihin tapoihin saada taloudellista tukea leirin kuluihin, ja avaamaan keskustelun aiheesta myös omassa lippukunnassa: https://kajo2022.fi/lippukunnille/lippukunnan-tuki-kajolle-lahtijoille/

Muuta keskusjärjestöltä

Aloite siirretty hallituksen käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti 7.12. ohjata asian Suomen Partiolaisten hallituksen käsiteltäväksi. Hallitusta pyydetään käsittelemään aloite ennen Kajon ilmoittautumisen päättymistä.

Aloite siirretty hallituksen käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti 7.12. ohjata asian Suomen Partiolaisten hallituksen käsiteltäväksi. Hallitusta pyydetään käsittelemään aloite ennen Kajon ilmoittautumisen päättymistä.

Suomen Partiolaisten hallituksen vastaus aloitteeseen

Suomen Partiolaisten hallitus käsitteli kokouksessaan 17.12.2021 Partiolaisaloitteen, jossa esitetään Kajo-leirin täyden stipendin anomismahdollisuuden laajentamista kaikille 23-vuotiaille ja sitä vanhemmille tämänhetkisen puolikkaan stipendimahdollisuuden lisäksi. Aloite nosti esiin tärkeän teeman, leirin saavutettavuuden erityisesti nuorten aikuisten osalta, joille nykyinen linjaus ei mahdollista täyden stipendin hakemista.

Stipendien myöntäminen on verrattain uutta partiossa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on tehty paljon töitä taloudellisten esteiden purkamiseksi partioharrastuksen edestä. Kuten Kajon stipendiryhmän terveisissä Kajolle lähteville kerrotaan (https://kajo2022.fi/ajankohtaista/stipendityoryhman-terveiset-kajolle-lahtijoille/), stipendirahat halutaan erityisesti kohdentaa partion kohderyhmäikäisten, leirin kohdalla siis 12-22-vuotiaiden pääsyn mahdollistamiseksi Kajolle. Nykyisen strategiammekin mukaan haluamme, että partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Kajolla on merkittävä vaikutus maailman muuttamisen taitojen opettamisessa osana partion kasvatustyötä, ja siksi haluamme mahdollistaa tämän kokemuksen mahdollisimman monelle kohderyhmäikäiselle.

Stipendeiksi jaettavat varat ovat rajalliset, niitä ei siis riitä kaikille. Olemme tehneet arvovalinnan priorisoida täyden stipendin saajien osalta nimenomaan kohderyhmäikäisiä. Partion stipendien tarpeen ei heidän osaltaan nähdä vähenevän - päinvastoin, mm. jäsenmaksuvapautuksia haetaan vuosi vuodelta enemmän.

Tunnistamme kuitenkin, että myös yli 22-vuotiaissa jäsenissämme on niitä, joiden taloudellinen tilanne on vaikea. Aikuisilla on partiossa korvaamaton rooli lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistajina. Siksi pidämme tärkeänä, että myös aikuisille myönnetään stipendejä. Puolikas stipendi on sekin merkittävä taloudellinen tuki ja haluamme olla sen osalta viestinnässämme selkeitä ja johdonmukaisia.

Olemme kuitenkin tehneet arvovalinnan priorisoida täyden stipendin osalta kohderyhmäikäisiä ja stipendeihin käytettävä yhteissumma on rajallinen. Emme näe siksi perusteltuna laajentaa täyden stipendin hakemisen mahdollisuutta 23-vuotiaille ja sitä vanhemmille, jotka eivät tätä täyttä stipendiä voisi kuitenkaan saada. Haluamme olla johdonmukaisia ja reiluja stipendikäytänteisiin liittyvässä viestinnässä.

Kiitämme aloitteen tekijöitä tärkeän aiheen nostamisesta keskusteluun. Haluamme lisäksi kannustaa tutustumaan muihin tapoihin saada taloudellista tukea leirin kuluihin, ja avaamaan keskustelun aiheesta myös omassa lippukunnassa: https://kajo2022.fi/lippukunnille/lippukunnan-tuki-kajolle-lahtijoille/