Closed petition Täysi-ikäisen jäsenmaksuvapautuksen on perustuttava henkilökohtaiseen tulotasoon

Saman kotitalouden täysi-ikäisten jäsenten, esimerkiksi puolisoiden, ei voida katsoa olevan vastuussa toistensa henkilökohtaisista harrastuskuluista samalla tavalla kuin esimerkiksi jaetun kodin kuluista.

More details

Tässä aloitteessa ehdotamme, että täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla jäsenmaksuvapautusta harkittaessa otettaisiin huomioon hakijan henkilökohtaiset tulot koko kotitalouden tulojen sijaan.

Tällä hetkellä oikeus partion jäsenmaksuvapautukseen määrittyy osaksi kotitalouskohtaisten tulojen perusteella. Jäsenmaksuvapautuksen Kuksa-hakemuslomakkeella kysytään: “Kotitaloutesi kaikkien jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot (nettotulot verojen jälkeen) vuonna 2020 ovat arviolta yhteensä…” Usean henkilön kotitalouksien kohdalla hakijan henkilökohtaisia tuloja ei oteta huomioon vapautusta haettaessa, jolloin esimerkiksi kotitalouden jäsenten väliset suuret tuloerot jäävät harkinnasta sivuun.

Kotitalouden tulojen pitäminen päätöksen yhtenä perusteena vapautuksen hakijan henkilökohtaisten käytettävissä olevien tulojen sijaan on kohtuutonta täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla. Sen sijaan henkilökohtaisten tulojen ottaminen päätöksen perusteeksi täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla olisi perusteltua. Vaikka kotitalouden jäsenet olisivat jaetusti vastuussa elämän ylläpitämiseen vaadituista kuluista, esimerkiksi vuokrasta tai ruokahankinnoista, ei tätä odotusta pitäisi laajentaa henkilökohtaisten harrastusten kustantamiseen. Se, että esimerkiksi nuori pariskunta käy yhdessä kaupassa ei pitäisi velvoittaa heitä olemaan vastuussa myös toistensa harrastusmaksuista.

This petition is closed All petitions run for 6 months

20 kannattajaa

100