Aloite Täysi-ikäisen jäsenmaksuvapautuksen on perustuttava henkilökohtaiseen tulotasoon

Saman kotitalouden täysi-ikäisten jäsenten, esimerkiksi puolisoiden, ei voida katsoa olevan vastuussa toistensa henkilökohtaisista harrastuskuluista samalla tavalla kuin esimerkiksi jaetun kodin kuluista.

Lisää tietoa

Tässä aloitteessa ehdotamme, että täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla jäsenmaksuvapautusta harkittaessa otettaisiin huomioon hakijan henkilökohtaiset tulot koko kotitalouden tulojen sijaan.

Tällä hetkellä oikeus partion jäsenmaksuvapautukseen määrittyy osaksi kotitalouskohtaisten tulojen perusteella. Jäsenmaksuvapautuksen Kuksa-hakemuslomakkeella kysytään: “Kotitaloutesi kaikkien jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot (nettotulot verojen jälkeen) vuonna 2020 ovat arviolta yhteensä…” Usean henkilön kotitalouksien kohdalla hakijan henkilökohtaisia tuloja ei oteta huomioon vapautusta haettaessa, jolloin esimerkiksi kotitalouden jäsenten väliset suuret tuloerot jäävät harkinnasta sivuun.

Kotitalouden tulojen pitäminen päätöksen yhtenä perusteena vapautuksen hakijan henkilökohtaisten käytettävissä olevien tulojen sijaan on kohtuutonta täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla. Sen sijaan henkilökohtaisten tulojen ottaminen päätöksen perusteeksi täysi-ikäisten hakijoiden kohdalla olisi perusteltua. Vaikka kotitalouden jäsenet olisivat jaetusti vastuussa elämän ylläpitämiseen vaadituista kuluista, esimerkiksi vuokrasta tai ruokahankinnoista, ei tätä odotusta pitäisi laajentaa henkilökohtaisten harrastusten kustantamiseen. Se, että esimerkiksi nuori pariskunta käy yhdessä kaupassa ei pitäisi velvoittaa heitä olemaan vastuussa myös toistensa harrastusmaksuista.

19 kannattajaa

100

Kirjaudu sisään, niin voit kannattaa aloitetta

Kirjaudu sisään

100 partiolaisen kannatuksella...

Keskusjärjestö käsittelee aloitteen, kun sitä kannattaa vähintään 100 partiolaista

Jaa tämä aloite