Closed petition Nostetaan vaeltaikäkauden yläikäraja 24 ikävuoteen

Vaeltajikäkauden alkuun ajoittuu monia elämänmuutoksia: toisenasteen opintojen päätös, muutto omilleen, armeija, opiskelut. Samalla Vaeltajan pitäisi kantaa vastuuta omasta lippukunnastaan ja piiristään. Aikaa omalle toiminnalle on vähän. Ikärajan nosto olisi paremmin linjassa opintojenkin kanssa.

More details

Vaeltajaikäkaudessa tapahtuu moni suuria elämänmuutoksia: 18-vuotiaana toisen asteen opintojen päätös, 19-vuotiaana mahdollinen ase-/siviilipalvelus tai välivuosi, sen jälkeen kentien opintojen tai työelämän aloitus toisella paikkakunnalla. Tämän ohessa vaeltajalle annetaan myös suuret odotukset toimia aktiivisena vastuunkantajana omassa lippukunnassaan ja piirissä ryhmänjohtajana, tapahtumanjärjestäjänä ja yhdistysten hallituksen jäseninä. Elämänmuutosten ja muiden partiokiireiden takia vaeltajien mahdollisuus toteuttaa hyvin suunniteltua vaeltajaohjelmaa onkin hyvin rajallinen. Usein elämä rahoittuu 20 ja 21 ikävuoden kohdalla, ja tässä kohtaa vaeltajaikäkausi on loppu.

Ikärajan nostaminen olisi helppo ja ilmainen tapa parantaa vaeltajien sitoutumista ja osallistuvuutta partioliikkeessä. Samalla myöskin huolella ja hyvin tehty vaeltajaohjelma ei mene hukkaan, kun ihmiset ehtivät sitä paremmin suorittaa. 24 vuoden ikäraja olisi myös paremmin linjassa korkeakouluopintojen kanssa, joista usein esim. kandiksi valmistutaan n. 22-24 vuotiaana. Opinnot ovat monilla vaeltajilla pääsiallinen elämänvaihe ja viiteryhmä.

This petition is closed All petitions run for 6 months

209 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 22.10.2022

Kasvatusvaliokunta on käsitellyt aloitteen kokouksessaan 9.11.2022 sekä käynyt aloitteesta keskustelua myös laajennetun kasvatusvaliokunnan kanssa 22.10.2022.

Kasvatusvaliokunta on käsitellyt aloitteen kokouksessaan 9.11.2022 sekä käynyt aloitteesta keskustelua myös laajennetun kasvatusvaliokunnan kanssa 22.10.2022.

Suomen Partiolaisten hallitus on kokouksessaan 3.11.2022 hyväksynyt partio-ohjelman kehityssuunnitelman vuosille 2023-2027, jonka aikana partiokasvatusta tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena. Ohjelman kokonaiskehityksen on tarkoitus tutkia niin lasten ja nuorten kehitystarpeita nykypäivänä kuin ikäkausikohtaisten kasvatustavoitteiden ajankohtaisuutta nykymaailmassa. Kohderyhmän iän nostaminen vaatisi koko nykyisen ohjelman muokkaamista, sen lisäksi, että se vaatisi partioneuvoston hyväksymisen sekä peruskirjan päivittämisen. Näemme, että kahden vuoden sisällä tapahtuva partio-ohjelman kokonaistarkastelu on oikea ajankohta myös vaeltajaikäkauden ikärajan pohdintaan eikä siksi nyt ole järkevää lähteä ikärajaa muuttamaan ja ohjelmaa päivittämään.