Aloite Yksi korkein aatemerkki Suomen Partiolaisille

Nykyisen ratkaisu ei ole kestävä eikä nykyaikaisen sukupuolikäsitteen mukainen. Aloitteessamme tahdomme, että Suomen Partiolaisten hallitus ja ansiomerkkiryhmä, päättävät siirtyä kahden sukupuolittuneen merkin sijaan yhteen merkkiin ja se tulee olla jokin muu kuin nykyisin käytössä olevat merkit.

Lisää tietoa

Suomen Partiolaisten nykyisiä aatemerkkejä ovat hopeajoutsen ja hopeasusi. Merkit voidaan myöntää vähintään 20 vuoden ajan vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä, partiopiirissä tai lippukunnassa toimineelle partiojohtajalle. Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle.

”Tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden. Sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaminen on tärkeää kaikessa ihmisiin vaikuttavassa ja ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Erityisen tärkeää moninaisuuden huomioiminen on lasten ja nuorten parissa.” (Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Koska molemmilla nykyisillä korkeilla aatemerkeillä on sukupuoleen liittyvä arvolataus, ei ole mahdollisuutta valita jatkaa niistä toisella ja hylätä toinen. Jos valitaan susi, arvotetaan se aiemmin myönnettyjä joutsenia kohtaa korkeammaksi ja sama toisinpäin. Ainoa tapa päästä tilanteesta eteenpäin, on luoda uusi aatemerkki, mikä tulee jaettavaksi partiojohtajille riippumatta siitä mikä hänen sukupuolensa on.

Vaihtoehtoisia symboleita voisi olla esimerkin omaisesti:
- Suomen kansalliseläin karhu
- Suomen kansalliskala ahven
- Suomen kansalliskukka kielo
- Suomen kansallisperhonen paatsamansinisiipi
- Suomen kansalliskivi graniitti
- Suomenhevonen
- Suomenlammas
- Suomen kyyttö
- Hopeoitu SP:n järjestötunnus

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/

150 kannattajaa

-1

Kirjaudu sisään, niin voit kannattaa aloitetta

Kirjaudu sisään

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 29.11.2022

Suomen Partiolaisten hallitus kiittää tehdystä partiolaisaloitteesta. Vastauksen aloitteeseen näet alta.

Hallitus jakaa Partiolaisaloitteen näkemyksen nykytilan kestämättömyydestä. Hallitus käynnisti kokouksessaan 24.3.2022 selvityksen, jonka tavoitteena oli tunnistaa ratkaisuvaihtoehtoja nykyisen, sukupuolittuneen ylimmän aatemerkkijärjestelmän kehittämiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi.

Hallitus on käynyt ansiomerkkien selvitysryhmän selvityksen sekä partiolaisaloitteen pohjalta arvokasta keskustelua sekä järjestön laajemman johdon että ansiomerkkitoimijoiden kanssa. Hallitus käsitteli ansiomerkkiryhmän esityksiä ylimpien aatemerkkien kehittämisestä kokouksessaan 3.11., jolloin se oli tietoinen myös yli 100 kannatusta saaneesta partiolaisaloitteesta. Hallitus hyväksyi vastauksen aloitteeseen kokouksessaan 27.11.

Kokouksessaan hallitus totesi, että inklusiivisuuden takia on tärkeää, että järjestössä on tulevaisuudessa vain yksi yhteinen ylin aatemerkki. Selvitystyöryhmän kyselyiden ja asiantuntijalausuntojen pohjalta analysoimista ratkaisuvaihtoehdoista hallitus päätyi hyväksymään ehdotuksen, jonka myötä Hopeasusi palautetaan järjestön yhteiseksi ylimmäksi aatemerkiksi. Päätöksessä painoi se, että Hopeasusi on alun perin luotu suomalaisten partiolaisten yhteiseksi ansiomerkiksi. Se on lisäksi nykyään kaikkien muiden pohjoismaisten partiojärjestöjen korkein yhteinen aatemerkki. Päätöstä tuki saatu Pinkkipartion hallituksen kanta ja toisaalta se, että valittava ratkaisu olisi sellainen, jonka suurin osa jäsenistöstä voi hyväksyä.

Ylimpien aatemerkkien selvitystyöstä käy ilmi, että Hopeasusi on alun perin perustettu suomalaisten partiolaisten yhteiseksi merkiksi, eikä sen myöntöperusteisiin ole kuulunut sukupuoli. Ymmärrämme kuitenkin, että osa partiolaisista kokee päätöksessä ristiriitaa aloitteessa mainittuihin arvolatauksiin. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä tulee saamaan järjestön johdolta toimeksiannon, jonka pohjalta ryhmä tulee selvittämään mm. Hopeasuden myöntöperusteiden päivittämistä sekä merkin uudelleen lanseeraamista pyrkien purkamaan aikaisempaa arvolatausta.

Myönnettyjen hopeajoutsenten arvo ei katoa mihinkään, kuten ei kadonnut erillisjärjestöjen Sankarimerkkien tai Suomen Partiotyttöjärjestön Kultajoutsenten sen jälkeen kun niiden luovuttaminen aikanaan lopetettiin. Ne henkilöt, jotka ovat Hopeajoutsenen ansainneet voivat kantaa sitä ylpeydellä edelleen.

Linkki päätökseen liittyvään uutiseen: https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisilla-on-jatkossa-yksi-yhteinen-ylin-aatemerkki/

Jaa tämä aloite