Hylätty aloite SP:n tapahtumiin tulisi päästä oman avustajan kanssa ilman lisäkustannuksia

Tarve henkilökohtaiselle avustajalle ei saisi olla este partiotoimintaan osallistumiselle. Siksi myöskään kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan sekä omaa että avustajansa osallistumismaksua. Tässä aloitteessa esitetään, että SP takaa jatkossa avustajien pääsyn tapahtumiinsa ilman osallistumismaksua.

Lisätietoja

Suomen Partiolaiset (myöhemmin SP) on omassa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan (2021) sitoutunut siihen, että aiempaa moninaisemman ja saavutettavamman partiotoiminnan eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä. Suunnitelmassa myös linjataan, että tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi myös positiivinen erityiskohtelu voi tulla kysymykseen. (https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2022/02/Partion-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma.pdf, sivu 3).

Tämä on erityisen tärkeä periaate sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka tarvitsevat henkilökohtaisen avustajan tukea arjessaan. Tarve henkilökohtaiseen avustajaan ei saisi olla esteenä vapaa-ajan toiminnasta tai erilaisista tapahtumista nauttimiseen, ei partiotoiminnassa eikä muuallakaan. Partiossa, etenkään SP:n järjestämissä tapahtumissa, henkilökohtaisen avustajan tarve ei saisi olla este osallistumiselle.

Tästä huolimatta yhden SP:n suurimmista tapahtumista, Johtajatulien, ilmoittautumisehdoissa todetaan seuraavaa: “Tapahtumaan on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin muidenkin tapahtumaan osallistuvien suhteen. Avustajat maksavat normaalin osallistumismaksun, jonka maksamiseen haluamme kannustaa avustajien työnantajia.” (https://johtajatulet.fi/ilmoittautuminen/ilmoittautumis-osallistumis-ja-peruutusehdot/)

Henkilökohtaisen avustajan osallistumismaksu on juuri sellainen osallistumisen (taloudellinen) este, jonka poistamiseksi partiossa soisi tehtävän töitä. Vammaiset ja vammautuneet henkilöt ovat jo valmiiksi monella tapaa vaikeassa asemassa moniin partiotapahtumiin osallistuessaan. Myös Tilastokeskuksen mukaan vammaiset sekä pitkäaikaissairaat ovat selvästi valtaväestöä heikommassa taloudellisessa asemassa. (https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_005.html?s=0#4) Osallistumisen tukeminen niin, että henkilökohtaisen avustajan kanssa voi huoletta osallistua tapahtumiin, olisi vähintä, mitä asian eteen partiossa voitaisiin tehdä.

Saavutettavuus partiotapahtumissa -ohjeessa (2019) todetaankin: “Avustaja ei ole itse osallistuja tapahtumassa, vaan mahdollistaa avustettavan osallistuminen.” (https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/09/Partiotapahtumien-saavutettavuusohje.pdf, s. 3) Myös partion Helppo tulla -tunnuksessa suositellaan henkilökohtaisen avustajan osallistumisesta seuraavaa: “Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.” (https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/tapahtumien-saavutettavuus/helppo-tulla-tunnus/)

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut asiasta suosituksen tapahtumanjärjestäjille (2017): “Vammaiset henkilöt voivat osallistua tapahtumiin henkilökohtaisen avustajansa, tulkin tai tukihenkilönsä kanssa. Henkilökohtaisen avustajan, tulkin tai tukihenkilön pääsylippu on maksuton. Huomioidaan, että tällä hetkellä ei ole, lukuun ottamatta näkövammaisia henkilöitä, olemassa mitään yleispätevää korttia, jolla henkilö voisi todistaa olevansa vammainen henkilö. Samoin tarvetta henkilökohtaiseen avustajaan ei ole mahdollista todistaa eikä tarve avustajalle välttämättä näy henkilöstä päällepäin. Asianmukaisinta on luottaa henkilön omaan ilmoitukseen avustajan tarpeesta.” (https://syrjinta.fi/documents/25249352/34271268/OIKEA+Suositus+tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4jille.pdf/1fcd3cef-05ed-4398-9f79-7beafe57f0ca?t=1603877113441) Suosituksen antamisen jälkeen Suomessa on otettu käyttöön pilottihankkeena EU:n vammaiskortti, johon lisättävällä A-merkinnällä voidaan myös todentaa henkilökohtaisen avustajan tarve.

Tässä aloitteessa esitetään, että Suomen Partiolaiset päivittää tulevien tapahtumiensa ilmoittautumisehtoja sekä saavutettavuustyötä ohjaavia dokumentteja yhdenvertaisvaltuutetun suosituksen mukaisiksi ja takaa näin henkilökohtaisten avustajien pääsyn tapahtumiinsa ilman osallistumismaksua, tai korkeintaan avustajan osallistumisesta aiheutuvia suoria kustannuksia (esim. ruokailu tai majoitus) vastaavalla maksulla.

Tämä aloite hylättiin

Miksi tämä aloite hylättiin?

Toinen samankaltainen aloite on jo käynnissä.

On todennäköisempää että aloitteesi saa kannatusta, jos kannatat ja jaat saman aloitteen.

Hylkäämme aloitteen ainoastaan, jos se ei ole aloiteohjeen mukainen.