Closed petition SP:n tapahtumiin tulisi päästä oman avustajan kanssa ilman lisäkustannuksia

Tarve henkilökohtaiselle avustajalle ei saisi olla este partiotoimintaan osallistumiselle. Siksi myöskään kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan sekä omaa että avustajansa osallistumismaksua. Tässä aloitteessa esitetään, että SP takaa jatkossa avustajien pääsyn tapahtumiinsa ilman osallistumismaksua.

More details

Suomen Partiolaiset (myöhemmin SP) on omassa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan (2021) sitoutunut siihen, että aiempaa moninaisemman ja saavutettavamman partiotoiminnan eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä. Suunnitelmassa myös linjataan, että tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi myös positiivinen erityiskohtelu voi tulla kysymykseen. (https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2022/02/Partion-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma.pdf, sivu 3).

Tämä on erityisen tärkeä periaate sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka tarvitsevat henkilökohtaisen avustajan tukea arjessaan. Tarve henkilökohtaiseen avustajaan ei saisi olla esteenä vapaa-ajan toiminnasta tai erilaisista tapahtumista nauttimiseen, ei partiotoiminnassa eikä muuallakaan. Partiossa, etenkään SP:n järjestämissä tapahtumissa, henkilökohtaisen avustajan tarve ei saisi olla este osallistumiselle.

Tästä huolimatta yhden SP:n suurimmista tapahtumista, Johtajatulien, ilmoittautumisehdoissa todetaan seuraavaa: “Tapahtumaan on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin muidenkin tapahtumaan osallistuvien suhteen. Avustajat maksavat normaalin osallistumismaksun, jonka maksamiseen haluamme kannustaa avustajien työnantajia.” (https://johtajatulet.fi/ilmoittautuminen/ilmoittautumis-osallistumis-ja-peruutusehdot/)

Henkilökohtaisen avustajan osallistumismaksu on juuri sellainen osallistumisen (taloudellinen) este, jonka poistamiseksi partiossa soisi tehtävän töitä. Vammaiset ja vammautuneet henkilöt ovat jo valmiiksi monella tapaa vaikeassa asemassa moniin partiotapahtumiin osallistuessaan. Tilastokeskuksen mukaan vammaiset sekä pitkäaikaissairaat ovat myös selvästi valtaväestöä heikommassa taloudellisessa asemassa. (https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_005.html?s=0#4) Osallistumisen tukeminen niin, että henkilökohtaisen avustajan kanssa voi huoletta osallistua tapahtumiin, olisi vähintä, mitä asian eteen partiossa voitaisiin tehdä.

Saavutettavuus partiotapahtumissa -ohjeessa (2019) todetaankin: “Avustaja ei ole itse osallistuja tapahtumassa, vaan mahdollistaa avustettavan osallistuminen.” (https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2019/09/Partiotapahtumien-saavutettavuusohje.pdf, s. 3) Myös partion Helppo tulla -tunnuksessa suositellaan henkilökohtaisen avustajan osallistumisesta seuraavaa: “Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.” (https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/tapahtumien-saavutettavuus/helppo-tulla-tunnus/)

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut asiasta suosituksen tapahtumanjärjestäjille (2017): “Vammaiset henkilöt voivat osallistua tapahtumiin henkilökohtaisen avustajansa, tulkin tai tukihenkilönsä kanssa. Henkilökohtaisen avustajan, tulkin tai tukihenkilön pääsylippu on maksuton. Huomioidaan, että tällä hetkellä ei ole, lukuun ottamatta näkövammaisia henkilöitä, olemassa mitään yleispätevää korttia, jolla henkilö voisi todistaa olevansa vammainen henkilö. Samoin tarvetta henkilökohtaiseen avustajaan ei ole mahdollista todistaa eikä tarve avustajalle välttämättä näy henkilöstä päällepäin. Asianmukaisinta on luottaa henkilön omaan ilmoitukseen avustajan tarpeesta.” (https://syrjinta.fi/documents/25249352/34271268/OIKEA+Suositus+tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4jille.pdf/1fcd3cef-05ed-4398-9f79-7beafe57f0ca?t=1603877113441) Suosituksen antamisen jälkeen Suomessa on otettu käyttöön pilottihankkeena EU:n vammaiskortti, johon lisättävällä A-merkinnällä voidaan myös todentaa henkilökohtaisen avustajan tarve.

Tässä aloitteessa esitetään, että Suomen Partiolaiset päivittää tulevien tapahtumiensa ilmoittautumisehtoja sekä saavutettavuustyötä ohjaavia dokumentteja yhdenvertaisvaltuutetun suosituksen mukaisiksi ja takaa näin henkilökohtaisten avustajien pääsyn tapahtumiinsa ilman osallistumismaksua, tai korkeintaan avustajan osallistumisesta aiheutuvia suoria kustannuksia (esim. ruokailu tai majoitus) vastaavalla maksulla.

This petition is closed All petitions run for 6 months

116 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 25.9.2023

Aloite on käsitelty digi- ja talousvaliokunnassa. Vastauksen aloitteeseen näet alta.

Tämä vastaus koskee partiolaisaloitetta, jonka mukaan SP:n tapahtumiin tulisi päästä oman avustajan kanssa ilman lisäkustannuksia. Kiitämme aloitteen tekijöitä ja sen allekirjoittajia siitä, että saimme kimmokkeen tarkastella tapahtumien järjestämisen ohjeistusta ja käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Olemme järjestönä jo aiemmin tehneet töitä tapahtumien saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden eteen, mutta osittain kirjalliset ohjeemme eivät vastaa viimeaikaista käytäntöä, sillä esimerkiksi Johtajatulet 2023 päätti osaltaan aloitteen julkaisun jälkeen mahdollistaa henkilökohtaisen avustajan maksuttoman mukaan ottamisen. Tätä pidämme erittäin positiivisena tapahtuman itse käyttämänä harkintana.

Suomen Partiolaiset on omassa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan (2021) sitoutunut siihen, että aiempaa moninaisemman ja saavutettavamman partiotoiminnan eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä. Suunnitelmassa myös linjataan, että tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi myös positiivinen erityiskohtelu voi tulla kysymykseen.

Henkilökohtaisen avustajan osallistumismaksu nähdään tosiasiallisesti osallistumisen taloudellisena esteenä, mikäli henkilö joutuu maksamaan oman osallistumismaksunsa lisäksi myös henkilökohtaisen avustajansa osallistumismaksun. Tällaisia taloudellisia esteitä halutaan poistaa tai vähintään madaltaa partiotoiminnan paremman saavutettavuuden takaamiseksi. Saavutettavuuden huomioiminen partiotoiminnassa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaiken pitäisi olla mahdollista ja täysin saavutettavaa tai että jokaisen osallistujan pitää olla mahdollista tehdä tapahtumassa samoja asioita samalla tavalla. Siksi viime kädessä myös päätösvalta ja vastuu tapahtuman taloudellisesta saavutettavuudesta on sekä tapahtuman tilaajalla että sen johdolla järjestämisen taloudelliset realiteetit ja kestävä budjetointi huomioiden.

Digi- ja talousvaliokunta katsoo vastauksessaan aloitteeseen, että avustajan maksuton mukaan tuleminen tulisi olla mahdollista yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Valiokunta kuitenkin toteaa, että maksuttomaan osallistumiseen liittyy tapahtumien luonteesta riippuvia avoimia kysymyksiä esimerkiksi kustannusten jakautumisen suhteen. Tämän takia samaa perusperiaatetta ei välttämättä ole mahdollista tosiasiallisesti soveltaa kaikissa partiotapahtumissa sellaisenaan. Valiokunta kuitenkin korostaa, että tapahtumien tilaajien ja johtajien tulisi huomioida tapahtuman ilmoittautumis- ja peruutusehtoja tehdessään tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien toteutuminen tapahtuman taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen.

Aloitteen johdosta Suomen Partiolaiset päivittää Tapahtuman järjestämisen ohjettaan kirjaamalla pääsäännön henkilökohtaisen avustajan maksuttomuudesta säännön kohtaan 7.2 sekä lisäämällä sen myös Partiotapahtumien saavutettavuusohjeeseen taloudellisen saavutettavuuden checklistan kohtaan, jossa puhutaan henkilökohtaisesta avustajasta. Tapahtuman johdon vastuulla on huomioida ohjeissa mainittuja asioita tapahtuman ilmoittautumis- ja peruutusehtoja päätettäessä. Valiokunta nostaa pääsäännön muutoksen esiin myös tapahtumaprojekteja tukeville toimihenkilöille mahdollisten ilmoittautumisehtopohjien päivittämiseksi.

Kannustamme myös partiopiirejä, Finlands Svenska Scouteria ja lippukuntia huomioimaan yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamisen tarjoamalla osallistujalle maksuttoman mahdollisuuden ottaa mukaan henkilökohtainen avustaja, tai muuten huomioimaan taloudellinen saavutettavuus myös henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien osallistujien kohdalla.