Aloite SUURTAPAHTUMIEN RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

Haluamme kehittää partion suurtapahtumien muonitusta edelleen siten, että ruokahävikin määrää voitaisiin merkittävästi pienentää. Tavoite voidaan saavuttaa useiden eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Aloite sisältää muutaman ehdotuksen.

Lisää tietoa

SP:n vastuullisuusryhmä on selvittänyt hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä, että partiotapahtumien suurimmat päästölähteet ovat matkustaminen (48%), hankinnat (34%) ja ruoka (17%). Muut toiminnan päästöt vaikuttavat vain 1%:n verran. Suurtapahtumien yhteydessä nämä prosenttiluvut ovat vielä vaikuttavampia leirien mittakaavan vuoksi.

KoGi-kurssi 148 tekee aloitteen suurtapahtumien ruokahävikin pienentämiseksi. Tavoite tukee partion hiilineutraaliustavoitteiden 2030 saavuttamista, ja tukee myös YK:n kestävän kehityksen periaatteiden saavuttamista usean tavoitteen osalta.
Kurssin näkemys on, että Suomen Partiolaiset näyttää esimerkkiä valinnoillaan sekä piireille että lippukunnille, ja edistää näin partion arvomaailmaa: ”pitää auttaa toisia, jos itsellä on enemmän kuin muilla” ja ”partiolainen on luotettava, ja pitää sen minkä lupaa.”
KoGi-kurssi pohti toimenpiteitä, joilla ruokahävikkiin voidaan vaikuttaa. Alla on listattu toimenpiteitä, joita kurssi esittää selvitettäväksi, ja käyttöönotettavaksi ruokahävikin pienentämiseksi:
1) Ruokien kilpailutusvaiheessa otetaan toimittajan kanssa hävikin ehkäisy ja käsittely (ennakointi) aktiivisesti osaksi tarjouspyyntöä.
2) Ylijäämäruoan avaamattomien pakkausten palauttamisen mahdollistaminen ja/tai ylijäämäruoan jakaminen hyväntekeväisyyteen, tai noutopisteen perustaminen paikallisille asukkaille leirin koko ja paikka huomioiden.
3) Johtajatulilla käytössä olleen Pajautin -tyyppisen sovelluksen toteuttaminen ruoan ennakkotilaamista varten. Osallistujien sitouttaminen ennalta tehtyihin valintoihin on tärkeää! Osallistujien tulee toimia tapahtumassa lupaamallaan tavalla. Ihanne: ”Olla luotettava.”
4) Biojäte hyötykäyttöön (polttoon tai biopolttoaineen tuotantoon).
5) Kertaalleen lämpimänä olleen ruoan pikainen jäähdyttäminen/pakastaminen säilyvyyden varmistamiseksi. Pakkasauto tuo pakasteita tapahtumaan – voisi viedä paluumatkalla ylijäämäruoan pakasteena (pakastaen) pois leiristä.
6) Juurisyiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. Miksi ruokaa varataan liikaa (syystä tai toisesta)? Miksi ihmiset syövät makutottumustensa mukaan, eivätkä pidä ilmoittautumisen yhteydessä tehtyä valintaansa tapahtuman aikana?

KoGi-kurssi 148 ”Sadonkorjuu”
psta Kari Virtanen
kurssin vanhin - Pöllö

48 kannattajaa

100

Kirjaudu sisään, niin voit kannattaa aloitetta

Kirjaudu sisään

100 partiolaisen kannatuksella...

Keskusjärjestö käsittelee aloitteen, kun sitä kannattaa vähintään 100 partiolaista

Jaa tämä aloite